Tarief aanpassing (indexering) 2024

Geachte heer/mevrouw,

Periodiek voeren wij bij u, (als particulier) of bij uw organisatie, schoonmaakwerkzaamheden uit of worden uw ramen door ons gewassen. Uiteraard doen wij er alles aan om onze werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren door bijvoorbeeld te investeren in goede materialen en opleiding van onze medewerkers. In verband met de komende loonkostenstijgingen ten gevolge van onder andere de wijzigingen in minimumlonen (WML) en de daaraan gekoppelde lonen binnen onze cao, zijn wij genoodzaakt onze prijzen te verhogen.

De lonen stijgen binnen de schoonmaakbranche per 1 november 2023 met 3,5%, per 1 januari 2024 met 3%, per 1 juni 2024 nog eens met 5,5%. Tevens stijgt de eindejaaruitkering met ingang van
1 januari 2024 met 0,25%. Deze verhogingen zullen leiden naar een eerlijk loon alsmede een volwaardig inkomen voor alle schoonma(a)k(st)ers.

De prijsverhoging zoals deze voor u geldt, zal plaatsvinden in twee stappen:
per 1 januari 2024 zal er een aanpassing van 6,5% worden toegepast en vervolgens zal er
per 1 juli 2024 een aanpassing van 5,5% worden doorgevoerd.
Deze prijsverhogingen zullen automatisch plaatsvinden.

Wij realiseren ons de financiële impact hiervan. Daarom hebben wij ervoor gekozen om alleen de stijgingen van de looncomponent aan u door te belasten. De tariefverhogingen waar wij mee te maken hebben van verbruiksmaterialen zoals schoonmaakmiddelen en materialen, afvalzakken, enz. zullen wij nu niet doorbelasten en blijven derhalve voor u onveranderd.

Wij zullen uiteraard onze werkzaamheden blijven uitvoeren met de maximale kwaliteit zoals u die van ons gewend bent. Wij blijven ook waar nodig en mogelijk investeren in goede materialen en begeleiding en opleiding van onze medewerkers.

Wanneer er vragen of opmerkingen zijn nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

De Zwart facilitaire diensten BV

M. Vrijburg