Tarief aanpassing (indexering) 2023

Betreft: Prijsaanpassing per 1 januari 2023                                                        Lisse, 31 oktober2022

Geachte heer/mevrouw,

U bent op dit deel van de website terecht gekomen omdat u een bericht heeft ontvangen van de tariefverhoging per 1 januari 2023. Wij leggen u hieronder uit waarom wij de genoemde tariefverhoging doorvoeren.

Per 1 januari 2023 voeren wij een prijsverhoging door op onze schoonmaak-, gevel-, en glasbewassingswerkzaamheden. En tevens op de tarieven van verbruiksmaterialen zoals afvalzakken, toilet- en handdoekpapier.

Periodiek voeren wij bij u (als particulier) of bij uw organisatie, schoonmaakwerkzaamheden uit of worden uw ramen door ons gewassen. Uiteraard doen wij er alles aan om onze werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren door te investeren in goede materialen en opleiding van onze medewerkers. Wij willen u hieronder uitleggen waarom wij deze tariefverhoging toepassen.

Zoals veel zaken wordt ook de schoonmaak in het nieuwe jaar duurder. Vooral de stijging van de lonen en de hiermee samenhangende belastingpremies en pensioenen zijn onderdeel van deze prijsstijging. De cao voorziet in een serieuze loonstijging. Buiten deze wijziging in de looncomponent stijgt ook de eindejaarsuitkering.

Deze stijgingen zijn niet de enige redenen voor de verhoging in kosten waarmee wij van doen hebben. Zo zijn ook de kosten voor chemie, middelen en materialen gedurende het afgelopen jaar met circa 9% gestegen en zijn wij recentelijk geïnformeerd over een verdere stijging van deze prijzen in het begin van 2023. Daarnaast zijn wij net als eenieder geconfronteerd met een exponentiële stijging van de energie- en brandstofprijzen. Zoals u zult begrijpen hebben al deze ontwikkelingen helaas een stijging van onze prijzen tot gevolg.

Wij zullen uiteraard onze werkzaamheden blijven uitvoeren met de maximale kwaliteit zoals u die van ons gewend bent. Wij blijven ook waar nodig investeren in goede materialen en begeleiding en opleiding van onze medewerkers.

Wanneer er vragen of opmerkingen zijn nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

De Zwart facilitaire diensten BV

M. Vrijburg