Tarief aanpassing 2020

Betreft: Prijsaanpassing per 1 januari 2020                                                        Lisse, 19 november 2019

Geachte heer/mevrouw,

Periodiek voeren wij bij u of uw organisatie schoonmaakwerkzaamheden uit of worden uw ramen door ons gewassen. Uiteraard doen wij er alles aan om onze werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren door te investeren in goede materialen en opleiding van onze medewerkers.

Op de door u ontvangen factuur over periode november heeft u de aankondiging van onze tariefverhoging ontvangen.

Wij willen u hieronder uitleggen wat ons ertoe gedwongen heeft deze tariefverhoging door te voeren.

Schoonmaak (maar ook andere arbeid) wordt in het nieuwe jaar duurder.
Wij houden rekening met een forse kosten verhoging voor onze organisatie i.v.m. de nieuwe CAO en de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Deze nieuwe CAO en de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn niet de enige redenen voor de verhoging in kosten waarmee wij van doen hebben. De loonkosten lopen op en er is voor de medewerkers binnen de schoonmaakbranche een extra vrije dag per jaar bepaald. Daar komt bij dat een substantiële verhoging van de WW-premie ons opwacht.

Verzekeringen, vervoer en energie zijn aangekondigd duurder te worden zoals ook de kosten van de materialen die wij in de praktijk voor de schoonmaak gebruiken. Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, gebruiken wij schoonmaakmiddelen, stofzuigers, hoogwerkers, steigers, ladders, telescoopstelen, werkbussen, osmose water en allerlei ander materiaal van verschillende leveranciers. Deze leveranciers verhogen per 1 januari van het nieuwe jaar tevens hun tarieven.

Wij zullen uiteraard onze werkzaamheden blijven uitvoeren met de maximale kwaliteit zoals u die van ons gewend bent.

Wij blijven ook waar nodig investeren in goede materialen en begeleiding en opleiding van onze medewerkers.

Wanneer er vragen of opmerkingen zijn nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

De Zwart facilitaire diensten BV

M. Vrijburg

Kostenverhoging schoonmaak hoger dan voorheen
Het is echt killing voor schoonmaakbedrijven als tarieven niet worden geïndexeerd
Schoonmaak volgend jaar duurder door fors hogere arbeidskosten