De Zwart facilitaire diensten BV is NEN 4400-1-gecertificeerd. Om deze certificering te verkrijgen en behouden moeten wij aan diverse eisen voldoen en dit tijdens de regelmatige inspecties laten zien. Voor sommige opdrachtgevers kan deze certificering een belangrijke factor zijn bij het kiezen van een betrouwbare, volgens de wet werkende partner. Bij De Zwart facilitaire diensten BV is dit allemaal goed geregeld.

De NEN 4400-1-certificering is een norm die in Nederland wordt gebruikt om de betrouwbaarheid van bedrijven te beoordelen met betrekking tot het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van arbeid. Het bedrijf toont hiermee aan dat voldaan wordt aan de verplichtingen ten aanzien van arbeid op diverse terreinen.
Bedrijven die de NEN 4400-1-certificering verkrijgen, tonen onder andere aan dat ze voldoen aan de eisen voor:
– Identiteitscontrole en deugdelijke administratie van personeelsgegevens.
– Het betalen van loonbelastingen en sociale premies.
– Het naleven van het recht om te werken in Nederland (verificatie van de identiteit en geldige verblijfs- en werkvergunningen).

Wij kunnen hiermee onder andere laten zien dat wij de werknemers een correct loon betalen en netjes loonheffingen en belasting afdragen. Er is daarmee ook geconstateerd dat wij geen risico’s meebrengen ten aanzien van illegale tewerkstelling.

De certificering is ook van belang voor bedrijven die gebruikmaken van personeel via onderaannemers of uitleners, omdat het hen helpt om risico’s met betrekking tot aansprakelijkheid voor loonbelasting en sociale premies te minimaliseren.

Als een schoonmaakbedrijf een NEN 4400-1-certificering heeft, geeft dit aan dat het bedrijf voldoet aan deze standaarden en dat het op een correcte en wettelijke manier met zijn personeel omgaat. De certificering kan een belangrijk feit zijn voor opdrachtgevers bij het selecteren van betrouwbare bedrijven voor bijvoorbeeld schoonmaakdiensten.